Samenwerking met PerspeKtief

Per 1 november 2015 zijn we een samenwerking gestart met Perspektief.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een indicatie vanuit de WMO kunnen op de Stadsboerderij en de Waterspeeltuin vaardigheden ontwikkelen waardoor zij beter toegerust zullen zijn op het werken in de reguliere sector. Mieke Friskes verzorgt vanuit Perspektief de begeleiding van de groep die wij ‘Buytenboeren’ noemen en maakt vast onderdeel uit van ons team.

Stichting Perspektief begeleidt mensen met verschillende soorten problematiek, te weten dak- en thuislozen, mensen met psychiatrische problematiek, mensen met een justitieel kader en mensen die gebruik maken van de vrouwen-, mannen- of gezinsopvang. Na een korte aanloopperiode zijn er inmiddels 18 mensen aan het werk. Zij krijgen begeleiding op maat en worden op positieve wijze gestimuleerd om zich te ontwikkelen.

Om de begeleiders van Perspektief een kijkje in onze keuken te geven zijn er “omroldagen” georganiseerd. Tijdens deze dagen was het voor de begeleiders van Perspektief mogelijk om met hun cliënten mee te werken op de boerderij. Hierbij was het idee dat de begeleiders het werk uit zouden voeren en de cliënten sturing zouden geven, zodat beiden een keer in de schoenen konden stappen van de ander. Voor iedereen spannende dagen, maar beiden pakten de rollen goed op. Een leuke manier om in de wereld te stappen van de cliënt.
De eerste maanden zijn beide partijen goed bevallen en we hopen dan ook op een lange vruchtbare samenwerking.